ඉල්ලා අස් නොවන බව මහ බැංකු අධිපති කියයි.

0
5

මහ බැංකු අධිපති ධුරයෙන් තමා ඉල්ලා අස්වු බවට පළ වන වාර්තා අසත්‍ය සහ පදනම් විරහිත බව මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව් ඩි. ලක්ෂ්මන් මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here