ඉන්ධන මිල අද මැදියම් රැයේ සිට ඉහළට

0
14

ඉන්ධන මිල අද(11) මැදියම් රැයේ සිටි ඉහළදැමීමට ඉන්ධන මිල සුත්‍ර කමිටුව තීරණ කර තිබෙනවා. 

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 6කින්ද ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 5කින්ද ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. 

මේ අතර ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 4කින් සහ සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 8කින් ඉහළ දැමීමට ද ඉන්ධන මිල සූත්‍ර කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා. 

නවතම මිල ගණන් අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් 129 දක්වා ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 152 දක්වා ඉහළ යනු ඇති. 

මේ අනුව ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 103 දක්වාත් සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 126 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here