ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 6 ත් ඉක්මවා යයි

0
33

ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින්  සංඛ්‍යාව  ලක්ෂ 6 ත් ඉක්මවා යමින් පවතින අතර 28000 කට අධික ප්‍රමාණයක් ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇත . වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව වාර්තා කරන්නේ ඇමරිකාවයි .එය ලක්ෂයත් ඉක්මවා ගොස් ඇත .වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා කරනේ ඉතාලියයි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here