ආවා කල්ලියෙන් නිවසකට ලිපියක්

0
11

යාපනය,කොක්කුවිල් ප්‍රදේශයේ නිවසක් වෙත ආවා කල්ලිය විසින් තර්ජනාත්මක ලිපියක් යවා ඇති බව යාපනය ආරක්ෂක අංශ පවසයි.

මෙලෙස ලිපිය යවා ඇත්තේ කොක්කුවිල් ප්‍රදේශයේම පදිංචි සෙල්වරාසා නමැත්තෙකු‍ගේ නිවසක් වෙතය.

ආරක්ෂක අංශ ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට අදාළ නිවසේ ගෙට්ටුව අසළ ඇති සිසිටිවි කැමරා වහාම ගලවා ඉවත් කළ යුතු බවත් එලෙස නොවන්නේනම් නිවස වසා දැමීමට කටයුතු කරන බවත් මෙම ලිපියෙන් ඔවුන්ට දන්වා ඇත.

අදාළ පුද්ගලයාගේ නිවසේ පැවති සිසිටිවි කැමරා දර්ශන මගින් ආවා කල්ලියේ ක්‍රියාකාරකමක් අනාවරණය කර ගැනීමට හැකි වි ඇති බව ආරක්ෂක අංශ පැවසූහ.

ඒ හේතුවෙන් මෙලෙස අදාළ පුද්ගලයාගේ නිවසේ සිසිටිවි කැමරා ඉවත් කරන ලෙසට තර්ජනාත්මක ලිපියක් යොමුකොට ඇති බව ආරක්ෂක අංශ අනාවරණය කරගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here