ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කිරීමට ඖෂධයක්

0
32

ආයුර්වේද කොමසාරිස් ජනරාල් චතුර කුමාරතුංග මහතා සඳහන් කළේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය පත් කළ කමිටුවේ උපදෙස් මත මෙය ජනතාවට බෙදා දීමට කටයුතු කරන බවයි .
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here