අවුරුදු 154කට පසු මහනුවර අයවැය පරදියි

0
26

මහනුවර මහ නගර සභා ඉතිහාසයේ පළමුවරට අයවැයක් පළමුවර කියවීම පරාජයට පත්ව තිබෙනවා. 2019 අයවැය පළමුවර කියවීම පාලක එක්සත් ජාතික පක්ෂය වැඩි ඡන්ද එකකින් පරාජයට පත්ව තිබෙනවා. 

නගරාධිපති කේසර දහම්සොඩ සේනානායක මහතා විසින් අයවැය සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර ඡන්දය විමසීම විවෘතව සිදු කරනු ලැබුවා. එහිදී අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 20ක්ද විපක්ෂය ඡන්ද 21ක්ද ලැබුණා. 

මහනුවර මහ නගර සභාවේ පාලක පක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රී ධුර 19 හිමි අතර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මන්ත්‍රී ධුර 16ක් හිමියි. මන්ත්‍රී ධුර 3ක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට හිමිවන අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිමි මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාව දෙකක්. අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ද්‍රවිඩ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානයට හිමි මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාව එකකි. 

මින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර ද්‍රවිඩ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරයා අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා.

ඒ අනුව පාලක එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද 20ක්ද විපක්ෂව ඡන්ද 21ක්ද ලැබුණා.

 ඒ අනුව පාලක එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කළ 2019 අයවැය යෝජනාව  වැඩි ඡන්ද එකකින් පරාජයට පත්ව තිබෙනවා. එය මහනුවර මහ නගර ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට පරාජය වූ අයවැය ලෙසට සභා ඉතිහාසයට එක්වෙනවා. 

ශ්‍රී ලංකාව අධිරාජ්‍යවාදීන්ට යටත්ව සිටි 1866 වසරේදී මහනුවර නගර සභාව පිහිටුවා තිබෙනවා.  පසුකාලීනව එය මහ නගර සභාවක්‌ බවට පත් කෙරුණි. ඒ අනුව වසර 154කට පසුවයි මෙවර මහනුවර මහ නගර සභාවේ අයවැය පරාජයට පත්ව තිබෙන්නේ. 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here