ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේන් නිවේදනයක්

0
101

ඉදිරියේ දී එළැඹෙන මෝසම් වැසි හේතුවෙන්, ඩෙංගු රෝගය යළි හිස එසවීමේ අවධානමක් මතුව තිබේ.

මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන, පිරිසිදු ජලය තියෙන තැන් , වැහි පීලිවල තත්ත්වය හා නිවස අවට පරිසරය පිරිසිදුව තබාගන්න. ඔබට ඒ සඳහා විශේෂයෙන් අවස්තාවක් ලැබී තිබෙනවා ඇඳිරි නීතියත් සමග. ඔබට පුලුවන් පරිසරය හා නිවස පරීක්ෂා කරලා පිරිසිදු කරන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here