අද සිට විදුලි කප්පාදුවක්

0
19

අද සිට දෛනිකව පැය කිහිපයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට සිදුවන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරයි. 

උදෑසන 8.30 ත් 11.30ත්, 11.30ත් 2.30ත්, 2.30ත් 5.30ත් අතර පැය 3 ක කාලයක් සහ සවස 6.30ත් 7.30ත්, 7.30ත් 8.30ත්, 8.30ත් 9.30 ත් අතර පැයක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කෙරේ.

ග්‍රීඩ් උපපොළවල් 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක අතර එම උපපොළවල් මට්ටමින් අදාළ කාල සීමාවන් තුළ විදුලි සැපයුම කප්පාදු කරන බව විදුලි බල මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.

මේ අතර පවතින අ තත්ත්වය හමුවේ දෛනික වායු සමීකරණ භාවිතය හා විදුලි භාවිතය ඉහල යන භාණ්ඩ පාවිච්චි කිරීමෙන් වලකින ලෙස ද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

විදුලි බල මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ, ඉහළ ධාරීතාවයෙන් යුත් ජෙනරේටර් උදෑසන 8.30 ත් 5.30 අතර කාලයේ සිය සේවා සඳහා යොදා ගන්නා ලෙස ඒවායේ හිමිකරුවන්ට දැනුම් දීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

එවැනි භාවිතයක් තුළින් මෙම විදුලි බිඳ වැටීම් වේලාවන් අඩු කිරීමට හැකිවන බව තවදුරටත් විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here