අද ජාතික ශෝක දිනයයි

0
42

නොසිතු වෙලාවක

නොසිතූ මොහොතක

අප සැම හා සහෘදයන් අතැර

සියල්ලගේ මතක කදුලින් දියකර හරිමින්

සදාකාලික අදුරු මතකයක අප තනිකර 

සමුගත් ඔබ සැම

සාමදානයේ සැතපේවා 

අපගේ බලවත් ශෝකය…….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here